Available courses

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa 

Powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i funkcji językowych w zadaniach egzaminacyjnych.

Powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i funkcji językowych w zadaniach egzaminacyjnych.

Powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i funkcji językowych w zadaniach egzaminacyjnych.